Hasící technika

Profil společnosti

Firma Hasicí technika byla založena v roce 1999 fyzickou osobou. Postupným vývojem se firma vypracovala k zajištění komplexního servisu z hlediska požární ochrany a v roce 2002 vznikla Hasicí technika s.r.o.

Největší předností společnosti je její spolehlivost ve vztahu k odběratelům, příznivá cenová politika a kvalita odváděné práce. Tyto skutečnosti se odrážejí na množství uzavřených smluv.

Jsme vybaveni vlastními stroji, přístroji a zařízeními k realizaci vašich služeb.

Vlastníme všechna potřebná oprávnění k zajištění činnosti firmy.

hasicitechnika.cz :: Fotogalerie

Naše firma provádí

kontroly a servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů prováděné proškolenými pracovníky, dílenské oprava, plnění a periodické zkoušky hasicích přístrojů ve vlastní provozovně vybavené potřebným technologickým i technickým vybavením a schválené příslušnými výrobci hasicích přístrojů a ITI.

Technické zprávy

Naše firma zajišťuje