Hasící technika

O nás

Firma Hasící technika byla založena v roce 1999. Postupným vývojem se firma vypracovala k zajištění komplexního servisu z hlediska požární ochrany a v roce 2002 vznikla Hasící technika s.r.o. Největší předností společnosti je její spolehlivost ve vztahu k odběratelům, příznivá cenová politika a kvalita odváděné práce.

Provádíme

Komplexní PO a BOZP, kontroly a servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů, dílenské opravy, plnění a periodické zkoušky hasicích přístrojů ve vlastní provozovně vybavené potřebným technologickým i technickým vybavením a schválené příslušnými výrobci hasicích přístrojů a ITI.

Zajišťujeme

Zajišťujeme dodávku celého sortimentu hasicích přístrojů schválených pro použití v ČR, včetně náhradních dílů (přenosné a pojízdné hasicí přístroje / práškové, sněhové, vodní, pěnové a jiné), prodej hydrantových systémů a dodávku technických prostředků (hadice, proudnice), protipožární dveře, bezpečnostní značení.